Factcheck.bg e първата платформа за проверка на факти в България, утвърдена от Международната мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания Пойнтер в САЩ.

Factcheck.bg премина успешно процедурата по проверка на IFCN. Тя цели да удостовери платформите, които обективно, безпристрастно и отговорно изобличават дезинформацията. Работата на екипа на Factcheck.bg е оценена от външни експерти като съответстваща на кодекса на принципите на проверителите на факти. Кодексът изисква безпристрастност, честност, прозрачност на финансирането, източниците и методите, както и ясна и открита политика на корекции.

Factcheck.bg стартира през юни 2021 г. като инициатива на Асоциацията на европейските журналисти с цел да се противопостави на нарастващото количество дезинформация в българската медийна среда. Екипът от професионални журналисти проверява твърдения по различни теми от обществено значение, вариращи от предполагаема забрана на микровълните фурни и мусаката, до опасенията за ваксините срещу коронавирус, като получи повишен интерес към работата си по време на войната в Украйна.

За малко повече от година от създаването си, Factcheck.bg вече е част и мрежата на Duke Reporters’ Lab с международни сайтове за проверка на факти, както и от Българската коалиция срещу дезинформацията, която бе учредена в началото на април тази година.

За Международна мрежа на проверителите на факти (IFCN)

Международна мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания Пойнтер стартира през 2015 г., за да обедини нарастващата общност от проверители на факти в цял свят. IFCN дава възможност за работа в мрежа, изграждане на капацитет и сътрудничество между медийните организации на международно ниво. IFCN сътрудничи с повече от 100 организации на глобално ниво чрез застъпничество, възможности за финансиране, обучения и събития. Повече информация тук: https://www.poynter.org/ifcn/

Институтът за медийни изследвания Poynter (The Poynter Institute for Media Studies) е училище по журналистика с нестопанска цел и изследователска организация във Флорида, САЩ. Училището е собственик на вестник The Tampa Bay Times и Международната мрежа за проверка на факти. Poynter също управлява PolitiFact.com – платформа за проверка на фактите в САЩ, която оценява точността на твърденията на политици и публични личности. Повече информация тук.