Описание на целта и основни дейности: Създаването и утвърждаването на българска общност от специалисти в проверката на факти е основната задача на проекта. В първата му фаза през 2020 г. бе създаден първият адаптиран за работа с българските бази данни „Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда“ в подкрепа на желаещите да научат повече за проверката на факти и да придобият практически умения в областта. Във втората фаза през 2021 г. документът ще бъде разширен с глава, посветена на проверката на фактите в социалните мрежи. Предвижда се и адаптация на пътеводителя, насочена към младежите и към начина, по който те ползват социалните мрежи. На базата на тези документи са предвидени серия от обучения за журналисти и младежи, както и грантове за разработка на специфични теми.

Финансова подкрепа: Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България
Период на изпълнение: 2020 – 2021 г.