По-голямата част от журналистите, отразяващи пандемията, смятат, че Facebook е главният източник на дезинформация относно COVID-19, показват данните от международно проучване, което провеждат Международният център за журналисти (ICFJ) и Колумбийският университет.

Според анкетираните журналисти най-голямо количество дезинформация се разпространява във Facebook (66%), Twitter (42%) и WhatsApp (35%). Голямо мнозинство (82%) от респондентите казват, че са докладвали дезинформация в социалните мрежи, в които е публикувана, но почти половината са недоволни от резултата.

Почти половината от анкетираните журналисти (46%), по-голямата част от които работят в САЩ, Великобритания, Индия, Нигерия и Бразилия, смятат, че политиците и длъжностните лица са вторият основен източник на дезинформация след социалните мрежи. Липсата на доверие в държавните институции е преобладаваща.

29% от анкетираните журналисти използват цифрови инструменти за проверка на факти („фактчекинг“). Близо 70% обаче заявяват, че се нуждаят от допълнително обучение в тази област, за да се борят адекватно с инфодемията.

Проучването „Журналистиката и пандемията“ стартира през май 2020 г. Оповестените предварителни данни са базирани на отговори, получени от 1406 англоговорещи журналисти в 125 страни.

Първите констатации от нашето англоезично проучване са едновременно стряскащи и обезпокоителни. Резултатите показват, че журналистите работят под тежък финансов, физически и психологически натиск по време на пандемията“, отбелязват авторите на изследването.

Други акценти от проучването:

  • 81% от анкетираните казват, че се сблъскват с дезинформация поне веднъж седмично, а над една четвърт от анкетираните откриват невярна информация повече от веднъж на ден.
  • 30% от журналистите заявяват, че медиите, за които работят, не са предоставили на репортерите на терен нито едно защитно средство при първата вълна на пандемията.
  • 70% от анкетираните смятат, че най-голямото предизвикателство при отразяване на COVID-19 е въздействието върху психичното здраве.