Project Oasis набира сътрудници за изследване на онлайн медиите в Европа

Учени, журналисти и социолози, които имат опит в работата с независими онлайн медии от Северна, Южна, Централна или Източна Европа, могат да кандидатстват за работа като външни сътрудници към изследователския проект Project Oasis.

Изследователският екип, ръководен от базираната в Аржентина неправителствена организация SembraMedia, има за цел да проучи развитието на онлайн медиите в 43 европейски държави и ще публикува директория на английски език с индивидуални профили за всяка представена медийна организация. В рамките на 2002 г. ще бъде изготвено и проучване за регионалните особености и най-важните тенденции в сектора на цифровите новини.

За всяка държава ще бъде нает по един изследовател. Работата ще бъде извършвана от разстояние между май 2022 г. и ноември 2022 г.

Необходимо е свободно владеене на английски, а другите езици се считат за предимство.

Допълнителна информация може да намерите тук.