Mongabay предлага хонорари за журналистически материали на тема биоенергетика

Специализираният сайт за новини от областта на околната среда Mongabay набира предложения за онлайн статии или мултимедийни журналистически материали, изготвени на английски език.

Материалите трябва да бъдат посветени на добива на зелена енергия от биогорива (бионергетика). Възможните теми включват: технология на биогоривата/биомасата, социално-екологични въздействия, иновативни решения на проблеми, водещи компании от бранша и др.

Предложенията/резюметата за статии следва да бъдат с дължина до 500 думи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2021 г.

Mongabay