Journalismfund.eu предлага финансиране на екологични разследвания

Journalismfund.eu обяви нова процедура за кандидатстване по грантовата програма за екологична разследваща журналистика Earth Investigations.

За финансиране могат да кандидатстват трансгранични екипи от професионални журналисти и/или медии, които искат да проведат разследвания за околната среда, свързани с Европа. Изработените материали трябва да бъдат публикувани в поне две медии от две различни държави, като поне една от медиите трябва да е европейска.

Програмата има за цел да стимулира разследвания на незаконни, недокументирани и нерегламентирани злоупотреби с природни ресурси. Тя може да подкрепи и разследвания, в които се правят сравнения между местните екологични проблеми и политики на различни региони или населени места.

Безвъзмездните средства могат да покрият работното време и разходи като логистика, транспорт, застраховки, достъп до правна помощ, преводи, достъп до технологии, бази данни и др.

Общият размер на грантовете по настоящата процедура е 400 000 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 25 април 2024 г.

Допълнителна информация