Journalismfund.eu предлага финансиране на трансгранични журналистически разследвания

Базираната в Брюксел неправителствена организация Journalismfund.eu обяви нови грантове за финансиране на проекти за трансгранична разследваща журналистика в Европа.

Безвъзмездните средства са предназначени за екипи от професионални журналисти, работещи в поне две различни страни, които са членове на Съвета на Европа. Разходите трябва да са свързани с журналистическа работа, включително пътуване, превод, достъп до платени бази данни.

През 2021 г. ще се проведат четири кръга на кандидатстване, през които ще бъдат разпределени общо 200 000 евро.

Следващият краен срок за кандидатстване е 13 май.