Journalismfund.eu предлага финансиране на обучения за екологична разследваща журналистика

Journalismfund.eu обяви нова грантова схема по програмата Earth Investigations, която подпомага европейски журналистически разследвания, свързани с околната среда.

В настоящия кръг могат да кандидатстват организации и институции, които провеждат обучения и програми за професионално развитие, повишаващи квалификацията на разследващите журналисти по отношение на отразяването на въпроси, свързани с околната среда.

Общият размер на грантовете е 115 000 евро.

Следващият срок за кандидатстване е 12 октомври 2023 г.

Допълнителна информация