International Press Institute (IPI) предлага грантове в размер до 15 000 евро за стартиращи медии в Европа.

International Press Institute (IPI) предлага грантове в размер до 15 000 евро за стартиращи медии в Европа.

Шестмесечната програма „Инкубатор за нови медии“, насочена към нови медийни организации и издатели, предоставя безвъзмездни средства, консултации за бизнес развитие и иновации, обучение и достъп до разрастваща се мрежа от международни медийни иноватори.

Кандидатите следва да разполагат с екип от минимум двама души.

Проектите трябва да са базирани в една от следните държави: Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Дания, Естония, Испания, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Кипър, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария, Украйна, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чехия, Швеция.

Крайният срок за кандидатстване е 14 юни 2023 г.

Допълнителна информация