IFCN предлага грантове за организации, проверяващи факти

Международната мрежа за проверка на факти (IFCN) към Института „Пойнтър“ предлага грантове за организации, занимаващи се с проверка на факти.

В продължение на три години ще бъде осигурена подкрепа за организации, подписали Кодекса на IFCN, както и за техни партньори. Фондът отпуска безвъзмездни средства на обща стойност до 12 млн. щатски долара, като се предлага финансирането на три нива: до 25 000 долара, до 50 000 долара и до 100 000 долара.

Целта на проекта е да укрепи и развие оперативния, производствения и ангажиращия капацитет на медиите, за да се повишат качеството, обемът, честотата, мащабът и въздействието на дейностите, свързани с проверка на фактите. Фондът ще подкрепи организации, които желаят да повишат медийния професионализъм при проверката на факти, както и да ангажират целеви аудитории с цел развиване на критична оценка относно информацията в средствата за масова информация и в социалните мрежи.

Крайният срок за кандидатстване е 8 януари 2024 г.

Допълнителна информация