Годишна стипендиантската програма на ICFJ

Международният център за журналисти (ICFJ) приема кандидатури за своята едногодишна стипендиантска програма ICFJ Knight. Тя финансира идеи за иновации, чрез които журналистите и медиите могат да използват по-ефективно технологиите в интерес на обществото.

През тази година ICFJ се интересува от проектни предложения, насочени към решаване на проблеми в следните области: борба с дезинформацията, особено що се отнася до избори; как изкуственият интелект може да служи на журналистите; изграждане на общности и ресурси за журналисти, живеещи в изгнание; посрещане на информационните нужди на диаспорите, живеещи в САЩ; иновативно отразяване на климатичните изменения.

Одобрените кандидати ще получат финансова подкрепа и наставничество в рамките на една година. Стипендията предлага също така възможност за участие в обучения и международни форуми.

От кандидатите се изисква да представят подробно проектно предложение, в което да изложат целите на проекта, проектобюджет, иновативните елементи на своя подход и очакваните резултати. Кандидатите трябва също така да демонстрират как предишната им работа подкрепя предложения от тях проект и план за поддържане на проекта след края на стипендията.

Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2024 г.

Допълнителна информация