Грантове за разследваща журналистика на FIJ

Американският Фонд за разследваща журналистика (FIJ) обяви нова грантова програма за финансиране на проекти на разследващи журналисти. Грантовете са предназначени за проекти, разследващи неправомерни действия като корупция и злоупотреба с власт в публичния или частния сектор.

Предложенията трябва да идват от американски или чуждестранни журналисти, чиито разследвания са свързани с американски граждани, организации или с американското правителство. Публикациите трябва да бъдат на английски език.

Максималният размер на финансирането e 10 000 долара. Първата половина на безвъзмездните средства се предоставя след одобряване на заявлението, а втората половина се изплаща, когато проектът приключи.

Крайният срок за кандидатстване е 29 април 2024 г.

Допълнителна информация