Кръгла маса „Използване на включването на България в сивия списък на FATF: ролята на гражданското общество и разследващите журналисти“

Кръгла маса на тема „Използване на включването на България в сивия списък на FATF: ролята на гражданското общество и разследващите журналисти“ ще се проведе на 16 януари 2024 г. в Гранд хотел София. Събитието е организирано от The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) със съдействието на Българския център за нестопанско право (БЦНП).

През октомври 2023 г. Работната група за финансови действия (FATF) – международният орган за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF), добави България към списъка на страните под по-засилено наблюдение. Този факт, заедно с обещаните реформи срещу корупцията в Плана за възстановяване и устойчивост на България, изискват страната да премине през фаза на интензивен външен надзор на европейско и международно равнище. Включването на България оказва влияние върху банковата система и икономиката на страната, но също така предоставя уникална възможност за представителите на гражданското общество посветили се на застъпничеството за финансова прозрачност и борбата с корупцията и незаконните финансови потоци. Международният натиск в този период ще създаде възможност за тези организации и активисти да настояват за необходимите реформи и действия на правителството, за да се защити интегритетът на финансовата система на страната.

В рамките на кръглата маса представители на неправителствени организации за борба срещу корупцията и разследващи журналисти ще обсъдят как могат да използват процесите на FATF в работата си за засилване на прозрачността и отговорността, допринасяйки към усилията за извеждане на България от сивия списък.

Програма

Регистрация