Factcheck.bg търси журналисти по проверка на фактите

Factcheck.bg търси журналисти по проверка на фактите за постоянен ангажимент. Factcheck.bg е първата платформа в България, изцяло насочена към проверка на фактите.

Работата е подходяща както за журналисти с опит, така и за млади журналисти и студенти по журналистика. Новите членове на екипа ще преминат през обучение по проверка на фактите, според принципите и методите на работа, които се прилагат от екипа на Factcheck.bg.

Изисквания за позицията:

– журналистически опит или образование;

– интерес и/или умения за проверка на фактите;

– интерес и информираност по отношение на актуалните политически събития у нас и по света;

– много добро владеене на английски език;

– владеенето на други чужди езици е предимство.

За позицията:

Отворената позиция е за постоянен ангажимент и работа на смени. Работата се извършва дистанционно, но има възможност и за работа от офис. Екипът се среща всяка седмица онлайн и веднъж месечно на живо.   

Какви са отговорностите на проверителя на факти към Factcheck.bg?

– да следи актуалните събития и медийното им отразяване, с фокус върху политическите изказвания и работата на основните институции;

– да наблюдава идентифицираните групи в социалните мрежи, които разпространяват дезинформация;

– да проверява информация по сигнали от читатели и да им отговаря своевременно;

– да може самостоятелно да направи и публикува проверка на фактите в ситуации, при които се изисква бърза реакция;

– да подпомага работата на екипа чрез събиране и проверка на информация.

Кандидатстването става с автобиография и до три публикувани материала (текст, видео, аудио).

Срок за кандидатстване: 15 август 2023 г.

За контакт: kristina@aej-bulgaria.org