Стипендиантска програма ECJP за сътрудничество в областта на журналистиката

Европейската програма за сътрудничество в журналистиката (ECJP) набира участници за предстоящото си издание през 2024 г. Програмата, осъществявана от германската неправителствена организация Alfred Toepfer Stiftung и холандската фондация Arena for Journalism, има за цел да свърже журналисти от цяла Европа, които искат да се занимават с трансгранична разследваща журналистика.

В рамките на ECJP се предлага обучение по журналистика, като участниците се насърчават да изградят мрежа помежду си, да проучат и обсъдят съвместени проекти, да получат обратна връзка от експерти и колеги и да осмислят своите работни практики.

До 16 избрани стипендианти ще вземат участие в семинар от 9 до 13 април 2024 г. в конферентния център Gut Siggen, Херингсдорф, Германия. Последваща работна среща ще се състои в рамките на международната конференция за разследваща журналистика Dataharvest 2024 от 30 май до 2 юни 2024 г. в Мехелен, Белгия.

Насърчават се кандидати, които се интересуват от някоя от следните теми: устойчиво развитие (хранене, климат, природни ресурси); социални права (миграция, трудова експлоатация, организирана престъпност); политическо управление (корупция, екстремизъм, поляризация на обществото). Всички разходи се покриват от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 8 януари 2024 г.

Допълнителна информация