Семинар за журналисти на тема „Равенство и свобода от дискриминация за ромите“

Отворена е покана за двудневен семинар за представители на медиите на тема „Ромите отвъд стереотипите: работилница за ефективно отразяване в медиите“. Събитието е част от съвместната програма на ЕС и Съвета на Европа „Равенство и свобода от дискриминация за ромите“ – EQUIROM и е планирано за 31 януари и 1 февруари, 2024 г. в София. Крайният срок за потвърждение за участие е 24 януари 2024 г.

Обучението е предназначено за журналисти, редактори и репортери, журналисти на свободна практика, които имат опит в отразяването на социални проблеми и медийни специалисти, които се интересуват от правата на човека и етичното отразяване.

Желаещите да заявят участието си могат да потвърдят на имейл [email protected] на вниманието на Диляна Гитева (телефон 0887251184).

Няма такса за участие. За участници, пътуващи от страната до София се покриват пътни разходи за пътуване с автобус/влак или гориво за автомобил. Предвидено е настаняване в хотел за участници, пътуващи от страната. Осигурени са 2 обяда, вечеря и 3 кафе-паузи в деня на обучението се покриват от организатора. Включени са материали за обучение и сертификат за завършване

Програма на събитието

31 януари
09:45 – 10:00 Регистрация и приветствие
10:00 – 10:15 Встъпителни бележки и въведение в обучението
10:15 – 11:00 Тема 1: Въведение в темата за антиромските нагласи и расизма

Диляна Гитева

Въпроси и отговори

11:00 – 11:45 Тема 2: Културна чувствителност и осведоменост

Теодора Крумова

Интерактивно групово занятие: Изследване на културата, историята и традициите на ромите

11:45 – 12:00 Кафе-пауза
12:00 – 12:45 Тема 3: Сътрудничество с ромската общност

Теодора Крумова

Панелна дискусия с представители на ромската общност и медийни специалисти

12.45 – 13.45 Обяд
13:45 – 14:30 Тема 4: Медийна етика и отразяване

Мария Милкова, Мария Черешева

Панелна дискусия с медийни специалисти и обучители

14:30 – 15:15 Тема 5: Насърчаване на положителни послания

Мария Милкова, Мария Черешева

Групово занятие: Разпознаване и анализиране на положителни и отрицателни примери в медиите

15:15 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 – 16:15 Тема 6: Ефективни стратегии за комуникация

Мария Милкова, Мария Черешева

Ролева игра в малки групи: Отразяване на чувствителни теми

16:15 – 17:00 Тема 7: Отразяване онлайн

Мария Милкова, Мария Черешева

Групово занятие: Разработване на стратегии за противодействие на словото на омразата и насърчаване на положителни послания в онлайн медиите

17:00 – 17:10 Заключителни бележки

 

1 февруари

10:00 – 11:30 Представяне на онлайн курсовете на програма HELP на Съвета на Европа

Диляна Гитева

11:30 – 12:30 Представяне на онлайн модула Дискриминация срещу ромите

Диляна Гитева

12.30 – 14.00 Обяд