Стипендиантска програма на DW за магистратура по журналистика в Бон

Академията на DW приема кандидатури за международна програма за медийни изследвания в Бон, Германия. Студентите, които завършат успешно четирите семестъра на програмата, ще получат магистърска степен от Университета за приложни науки Бон-Рейн-Зиг.

Програмата включва провеждане на научни изследвания, лекции и практически упражнения в следните дисциплини: развитие на медиите, журналистика, масова комуникация и медиен мениджмънт.

Организаторите предлагат до десет пълни стипендии, като насърчават кандидати от Африка, Азия, Латинска Америка и Източна Европа. Студентите могат да покрият самостоятелно своя разходи за престой (около 800 евро на месец), семестриалната такса и таксите за обучение в размер на 250 евро на месец за четирите семестъра (общо 6000 евро).

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен и поне една година професионален опит в области, свързани с медиите. Изисква се добро владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2024 г.

Допълнителна информация