Climate Tracker предлага на ученици да пишат за климатичните изменения

Climate Tracker кани ученици от средните училища, които искат да се занимават с журналистика, да пишат как изменението на климата засяга живота на младите хора.

Кандидатите трябва да напишат статия на английски език по една от следните теми: средата, в която живеете, и как климатът е повлиял върху вас и вашата общност; екологичните политики на вашата страна; младежкото климатично движение във вашия район; какво искате да кажете на онези, които вземат решения.

Трима от избраните автори ще получат менторство, а статиите на общо десет ученици ще бъдат публикувани в сайта на Climate Tracker. Кандидатите могат да получат и предварителна подкрепа при избора на тема за техния материал.

Крайният срок за кандидатстване е 20 юли.