Централноевропейската медийна програма (CEMP) предлага грантове за независими медии от България

Zinc Network кани независими медии от България да се включат в предварителната регистрация за участие в предстояща отворена покана за предоставяне на безвъзмездна помощ. Грантовете ще бъдат предоставяни в рамките на Централноевропейската медийна програма (CEMP) – проект, финансиран от USAID и ръководен от Zinc Network в партньорство с IREX.

Ако имате интерес да кандидатствате с проект на вашата медия, e необходимо да се регистрирате тук преди 10:00 ч. софийско време, 16 януари 2024 г. (вторник).

CEMP ще предостави грантово финансиране и експертна подкрепа на проекти на независими медии у нас, фокусирани върху изграждане на лоялна аудитория и укрепване на финансовата им устойчивост. Програмата осигурява следните форми на подкрепа, според нуждите:

 • директна експертна помощ от специализираните цифрови, изследователски и разследващи отдели на Zinc и от екипа на проекта CEMP за новинарски продукти;
 • подкрепа за бизнес развитие от IREX;
 • директна грантова помощ (безвъзмездни средства в размер между 20 000 и 50 000 долара);
 • външна консултантска помощ в области, определени от CEMP като важни за финансовата устойчивост на медиите;
 • обучителни събития (онлайн и на живо).

Регистрираните кандидати ще получат формуляр за кандидатстване за първоначалната концептуална бележка, която да бъде изпратена като част от кандидатурата за безвъзмездни средства (краен срок: 23:30 ч. софийско време, 5 февруари, понеделник) и линк за участие в онлайн информационна сесия (15:00 ч. софийско време, 16 януари, вторник). В рамките на онлайн срещата екипът на CEMP ще разкаже повече за програмата и ще разясни процеса по кандидатстване за безвъзмездни средства. За тези, които се регистрират за участие в онлайн сесията, но не успеят да се включат, ще бъде предвиден запис.

РЕГИСТРАЦИЯ: https://t.ly/KAUnK

КРАЕН СРОК: 10:00 ч. софийско време, 16 януари, вторник

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Медиите ще бъдат допуснати до кандидатстване за грант от CEMP, само ако отговарят на следните критерии:

 • Медията е регистрирано юридическо лице или част от регистрирано юридическо лице;
 • Редакционният екип работи независимо с ясни гаранции за устойчива редакционна политика за независимост от собствениците, политическите партии/движения и политически свързани финансови групи;
 • Собствеността на медията е или нестопанска, или в частна полза с прозрачни източници на финансиране и информация за собствениците и акционерите;
 • Има ясно разделение между редакционния и рекламния отдел (ако медията има приходи от реклама);
 • Независимостта не означава вземане на редакционни решения само от едно лице, което е издател и редактор.

В идеалния случай кандидатите трябва да разполагат с едно или повече от следните условия:

 • Декларирани политики на фирмата/юридическото лице/собствениците относно редакционната независимост;
 • Декларация за ценностите на фирмата/юридическото лице/собствениците относно редакционната независимост;
 • Клаузи в устава на компанията/юридическото лице/собствениците относно редакционната независимост

Процесът по подбор на кандидатите ще вземе предвид нивото на съществуващата безвъзмездна помощ и инвестициите/собствеността на частния сектор в дадена търговска или неправителствена организация. Особено силно се насърчават да кандидатстват организации с нестопанска цел и компании без история на значителна грантова подкрепа.

Ако имате предварителни въпроси, моля свържете се с: [email protected].