Семинар „Защита на източници и сигнализиращи лица“ (София)

Българският институт за правни инициативи и Media Lab, обучителното звено на Асоциацията на европейските журналисти – България, организират семинар на тема „Защита на източници и сигнализиращи лица“.

Семинарът е посветен на възможностите, които предоставя приетият през 2023 г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително чрез медиите. Чрез него за първи път в българското законодателство се създава фигурата на сигнализиращите лица, които оповестяват информация за нарушение, станало им известно в качеството им на работник, служител или държавен служител, като едновременно с това им предоставят и широк набор от права и легални процедури за тяхната защита. Освен на актуалното българско законодателство, процедури и техните непълноти, програмата предвижда и разглеждане на казуси и запознаване с някои добрите европейски практики по отношение на разкриването на нередности.

Семинарът се организира в рамките на проект „Сигнализиране и публично оповестяване на нередности – роля на медиите и защита на техните източници на информация“, който се финансира от Европейския съюз чрез Нидерландския хелзинкски комитет (NHC) в партньорство с Европейския център за нестопанско право (ECNL) в изпълнение на инициативата „Catalyst of Change: Protecting the Union values by supporting a resilient, engaged and vocal civil society for the promotion of women’s rights, environmental justice and anti-corruption“

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО, КАТО СА ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ЗА УЧАСТНИЦИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН СОФИЯ

 Дата и място на провеждане:  12 април 2024 г. (петък), София
Може да се регистрирате за участие тук:  Формуляр за регистрация
 Краен срок за регистрация:
 2 април 2024 г.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ и ще бъдат запълвани по реда на регистрация


Забележка: Програма на обучението, както и подробна техническа информация, ще бъдат изпратени до заявилите участие допълнително