Bellingcat търси редактор

Разследващото онлайн издание Bellingcat търси редактор.

Работата включва планиране, редактиране и публикуване на статии и разследвания, изготвени от журналисти на Bellingcat или външни сътрудници.

Кандидатите следва да имат поне пет години редакторски опит; опит в набавянето на информация от открити източници и проверката на факти, както и опит в работата по големи и обществено значими международни разследвания. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Предлага се първоначален едногодишен договор с възможност за удължаване.

Крайният срок за кандидатстване е 7 май 2023.

Допълнителна информация