Студентски лагер по журналистика в Прага

10-дневен студентски лагер по журналистика организира чешката фондация Bakala от 3 до 13 август 2023 г. в Прага. За участие могат да кандидатстват студенти от Армения, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Грузия, Молдова, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна и Чехия.

Програмата включва семинари, практически упражнения и лекции на известни международни журналисти (включително носители на награда „Пулицър“) от CNN, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, AP и др.

Студентите, приети в обучителната програма, ще получат пълна стипендия, покриваща разходи за пътуване, настаняване, прехрана и учебни материали.

Кандидатите следва да са завършили минимум два учебни семестъра и да владеят отлично английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2024 г.

Допълнителна информация