9-месечна стипендиантска програма на Международният център „Удроу Уилсън“ във Вашингтон

Международният център „Удроу Уилсън“ приема кандидатури за своята деветмесечна стипендиантска програма във Вашингтон.

За нея могат да кандидатстват учени, лекари, журналисти и интелектуалци от цял свят. През тази година размерът на стипендията е 90 000 щатски долара (като не покрива отделно пътни разходи, наем и здравно осигуряване).

Стипендиантите ще провеждат изследвания в своите области на интерес, които следва да бъдат свързани с глобални политики и проблеми, засягащи САЩ и целия свят. Програмата ще започне след 8 септември 2021 г.

Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2020 г.