3-месечен отдалечен стаж в Bitch Media

Неправителствената феминистка организация Bitch Media предлага отдалечен стаж за журналисти, интересуващи се от проблеми в областта на феминизма и социалната справедливост.

Тримесечната програма се състои от интензивно писане на статии, чиято цел е да развиват, подкрепят и усилват новите и разнообразните гласове във феминистки, активистки и попкултурни медии.

Възможните тематични области включват политики за равенство между половете, критика на поп културата, технологии и глобален феминизъм. Избраните участници трябва да подготвят минимум четири онлайн статии за сайта Bitch Media, както и поне една голяма статия за списание Bitch: Feminist Response to Pop Culture.

Стипендията е в размер на 2000 щатски долара за продължителността на програмата.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2020 г.