10-о издание на конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“

По традиция на 11 септември всяка година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” обявява началото на номинациите за конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Тази година наградите за качествена журналистика отбелязват своята 10-годишнина. Основната цел на конкурса е да отличи онези достойни журналисти, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на гражданите.

До 1 ноември 2021 г. журналисти от различни български медии могат да бъдат номинирани в една от четирите категории на конкурса:

• Пишещ журналист – печатни медии и онлайн медии;

• Журналист от електронна медия – радио и телевизия;

• Снимащ журналист – оператори и фотографи;

• Журналист-надежда – млад журналист.

Кой може да бъде номиниран?

Български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина могат да бъдат номинирани от трети лица или да се самономинират.

Какви са условията за номинация?

Материалите, с които журналистът участва, трябва да са авторски и да са публикувани в последните 12 месеца – от 11 септември 2020 г. до 10 септември 2021 г. Останалите условия ще откриете в Указанията за номиниране.

Как се номинира?

Участието в конкурса става чрез попълване на Формуляр , в който трябва да се опишат мотивите за номинацията. Материалите също трябва да бъдат представени. Попълнените формуляри с номинации, както и материалите се изпращат на електронна поща: [email protected]

До кога е отворен конкурсът?

Номинации се приемат на горепосочения електронен адрес в срок до 1 ноември 2021 г.

Как ще се оценяват материалите?

Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии, включително носители на наградата през годините. Критериите за оценка на представените в конкурса материали са обективно и широко представяне на конкретен казус, нестандартното му отразяване и др.