Стипендии за научни журналисти от Европейския съюз по науки за Земята

Научни журналисти, интересуващи се от теми, свързани с геонауките и планетологията, могат да кандидатстват за стипендии на Европейския съюз по науки за Земята (EGU).

Стипендията ще даде възможност на журналистите да наблюдават работата на учени и да придобият задълбочено разбиране за това какви въпроси решават геолозите, какви подходи използват и какви заключения правят въз основа на провежданите изследвания.

Предложенията за финансиране трябва да са свързани с проекти от значение за науките за Земята (включително планетарни и космически науки) и да са насочени към широка аудитория. Желателно е проектът да използва информация за изследванията на водещи европейски учени и да предлага оригинален подход към темата.

Стипендиантите ще получат до 5000 евро за покриване на разходите, свързани с проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2022 г.