Годишна стипендиантска програма на Института „Радклиф“ в Харвард

Институът „Радклиф“ към Харвардския университет в САЩ обяви прием на кандидати за своята 6-месечна стипендиантска програма през учебната 2023/24 г. Допускат се кандидатури в широк кръг от академични дисциплини, професии и творчески дейности, включително журналистика.

Институтът предоставя годишна стипендия до 78 000 щатски долара и допълнителни проектни средства. Стипендиантите ще получат работно пространство и достъп до библиотечни и други ресурси на университета от септември 2023 г. до май 2024 г.

Изборът на кандидати зависи от идеята за проектно предложение и професионалния опит, който следва да е най-малко 5 години за журналисти.

Крайният срок за кандидатстване е 8 септември 2022 г.