Стипендиантска програма на Human Rights Watch

Магистри по журналистика, международни отношения и право, които наскоро са се дипломирали, могат да кандидатстват за стипендия на международната правозащитна организация Human Rights Watch (HRW).

Стипендиантите ще работят с представители на организацията в Ню Йорк и Вашингтон в продължение на една година. Задълженията им ще включват проучвания за това как се спазват човешките права по света, разследвания на място, изготвяне на доклади, комуникация с медиите и др.

Обучителният период стартира през септември 2020 г., а размерът на стипендията е 60 000 щатски долара.

Кандидатите трябва да имат опит в областта на правата на човека, изследователска и практическа подготовка, аналитични умения и да владеят отлично английски език. Владеенето на втори език е плюс.

Крайният срок за кандидатстване е 11 октомври.