Стипендиантска програма за журналисти в Института за хуманитарни науки във Виена

Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) във Виена набира кандидатури за стипендията на името на известната чешка журналистка, писателка и преводачка Милена Йесенска (1896–1944).

Програмата е насочена към журналисти, които се занимават с разнообразни теми, свързани с европейската култура. Терминът „култура“ се разглежда в най-широкото си значение, обхващащо разнообразни страни на интелектуалния и артистичен свят.

Кандидатите трябва да имат няколко години журналистически опит в печатни, радио, телевизионни или онлайн медии.

Избраните стипендианти ще работят три месеца по свой проект в IWM. Те ще получат стипендия в размер на 7500 евро, както и командировъчни до 1900 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г.