Стажантска програма на „Свободна Европа“

Българската служба на „Свободна Европа“ обяви конкурс за неплатени журналистически стажове с продължителност три месеца. Първите два стажа от програмата ще започнат на 4 януари 2021 г. и на 5 април 2021 г. Те ще се проведат при целодневна заетост от 8 часа или на половин работен ден (4 часа).

Стажантите ще разполагат с работно място в редакцията на „Свободна Европа“, с достъп до многобройни източници на информация и с ментори в ежедневната практическа работа.

Кандидатите трябва да са на възраст от 18 до 27 години; да са дипломанти от випуск 2019 и 2020 г. или студенти по журналистика, масова комуникация или сродни специалности; да владеят добре английски език (ниво В2 или по-високо); да имат траен интерес и знания за политическия живот в България и света. Кандидатите следва да изпратят CV и две препоръки от университетски преподаватели, запознати с тяхната работа, на имейл адрес [email protected]. Стажантите ще бъдат избрани след събеседване.

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2020 г.