Обучение за млади немскоговорещи журналисти в Мюнхен

Германското католическо училище по журналистика Institute to Promote Journalistic Talent (IFP) ще проведе триседмично обучение от 4 до 23 юли 2021 г. в Мюнхен. За него могат да кандидатстват журналисти от Централна и Източна Европа на възраст между 19 и 32 години, които работят в печатна медия, радио или телевизия, владеят отлично немски език и имат положително отношение към демократичните, хуманистичните и религиозните ценности.

Курсът обхваща разнообразни форми и стилове в журналистиката, методи за журналистически разследвания, подходи за провеждане на радио и телевизионни интервюта. След завършването му участниците ще получат сертификати.

Таксата за участие, покриваща настаняването и храната за целия период, е 120 евро за журналисти от държави членки на ЕС. Транспортните разходи (до 350 евро) се покриват от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2021 г.