Обучение в Ню Йорк за отразяване на бежанците и децата

Журналистически семинар на тема „Отразяване на бежанците и миграцията през очите на децата“ ще се проведе от 22 до 29 септември в Ню Йорк. Организатор на обучението е Dart Center for Journalism and Trauma към Колумбийския университет. За него могат да кандидатстват журналисти от цял свят с най-малко три години професионален опит, които са отразявали въпросите на бежанците и миграцията.

Освен журналисти, в семинара ще вземат участие политически експерти, учени и психолози, работещи с деца, които ще обсъдят последиците от травмите върху децата в контекста на проблемите, свързани с бежанците, както и мерките, предназначени за смекчаване на вредните ефекти. Програмата включва и дискусии между журналисти относно професионалните подходи, етичните проблеми и добрите практики при създаване на репортажи за уязвими обществени групи.

Организаторите покриват разходите за пътуване до Ню Йорк и обратно, градски транспорт, настаняване
и храна. Необходимо е владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 7 юни.