Награда за млади журналисти на Thomson Foundation

Thomson Foundation приема кандидатури за своята годишна награда за млад журналист. В конкурса, организиран в партньорство с Foreign Press Association (FPA), могат да участват журналисти на възраст до 30 години, които работят в развиващите се страни (с БВП под 20 хил. долара на глава от населението), включително България.

Финалистите ще бъдат поканени в Лондон за церемонията по награждаване през ноември тази година, където ще имат възможност да се срещнат с другите номинирани журналисти и с известни представители на медиите.

Кандидатите трябва да предоставят портфолио с три свои материала (печатни, аудио, видео, мултимедийни или комбинирани), публикувани през последните 12 месеца. Публикациите следва да бъдат придружени от превод на английски.

Крайният срок за кандидатстване е 16 август 2016 г.