Курс на Института Reuters за отразяване на климатичните изменения

Институтът за изучаване на журналистиката Reuters към Оксфордския университет организира безплатно онлайн обучение за журналисти, интересуващи се от отразяване на въпроси, свързани с климатичните изменения.

Курсът продължава от януари до юни 2023 г. Той се състои от задължителни 90-минутни семинари, провеждани на всеки две седмици, и допълнителни сесии по избор.

Обучението е част от проекта Oxford Climate Journalism Network (OCJN), който има за цел да помогне на журналисти при идентифицирането и справянето с набор от оперативни, културни и етични проблеми, свързани с отразяването на климатичните изменения.

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2022 г.