Европейска магистърска програма по журналистика Erasmus Mundus (2021-2023)

Европейската магистърска програма по журналистика, медии и глобализация Erasmus Mundus приема кандидатури за учебните 2021-2023 г. Първата година от обучението ще премине в Орхуския университет (Дания), а втората година – в друг европейски университет в Амстердам, Лондон или Прага.

Студенти от ЕС могат да кандидатстват за двугодишна стипендия в размер на 9000 евро, покриваща семестриалните такси, както и за допълнителни стипендии, покриващи разходите за транспорт и настаняване. Необходимо е да се предостави документ за отлично владеене на английски език (тест IELTS Academic, TOEFL или Cambridge ESOL).

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2021 г.