Грантова програма на NED за граждански и медийни проекти, насърчаващи демокрацията

Националният фонд за демокрацията (NED) във Вашингтон набира предложения за проекти, които насърчават демократичните ценности и укрепват демократичните институции.

За безвъзмездно финансиране могат да кандидатстват независими медии, граждански и неправителствени организации от цял свят. Насърчават се проекти, подпомагащи развитието на новосъздадени демокрации, полуавторитарни страни, силно репресивни общества и държави, преминаващи през демократичен преход.

В региона на Централна и Източна Европа NED се интересува от програми, които се стремят да защитят върховенството на закона, осъществяват обществен контрол над правителствата и политическите партии, подкрепят свободата на словото, независимите медии и разследващата журналистика.

Размерът на грантовете зависи от големината и обхвата на проектите, като безвъзмездната помощ продължава обикновено 12 месеца и е на средна стойност 50 000 щатски долара.

Следващият срок за кандидатстване е 25 май 2022 г.