Годишна стипендиантска програма на Института Радклиф в Харвард

Институът Радклиф към Харвардския университет в САЩ приема кандидатури за своята годишна стипендиантска програма в широк спектър от академични дисциплини, професии и творчески дейности, включително журналистика.

Институтът предоставя годишна стипендия до 77 500 щатски долара и допълнителни проектни средства. Стипендиантите ще получат работно пространство и достъп до библиотеки и други ресурси на университета от септември 2021 г. до май 2022 г.

Изборът на кандидатури зависи от идеята за проектно предложение и професионалния опит на кандидатите, който следва да е минимум пет години за журналисти.

Крайният срок за кандидатстване е 18 септември 2020 г.