Второ издание на конкурса за екологична журналистика „Див кестен“

Второ издание на националния журналистически конкурс „Див кестен“ организират природозащитната организация „Зелени Балкани“ и партньорите от проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.

Конкурсът има за цел да отличи журналисти с принос в отразяването на теми от Натура 2000, защитени видове от европейско консервационно значение, защитени територии, заплахите за биологичното разнообразие и състоянието на околната среда.

Журналистите могат да участват в конкурса лично със свои публикации или да бъдат номинирани в петте конкурсни категории: печатна медия, радио, телевизия, онлайн медия, блог. За тази цел е необходимо да бъде описан накратко приносът им и защо заслужават да бъдат отличени. Във всяка категория се допускат до три материала, публикувани през последната година (от 1 юли 2020 г. до 1 юли 2021 г.).

Експертно жури ще избере 15 финалисти (по трима от всяка категория), които ще се запознаят на място с дейности по опазване на целевите видове, посещавайки защитена зона от мрежата Натура 2000 – „Сините камъни“ край Сливен на 7 август 2021 г. Организаторите поемат разходите по транспорт и тридневно настаняване. Сертификат за постижения в екологичната журналистика ще бъде връчен на всички финалисти, а победителят във всяка категория ще получи плакет „Див кестен“.

Крайният срок за подаване на номинации е 30 юни 2021 г.