Уебинар „Етика и журналистика: Отговорно отразяване на трафик на хора“

Уебинар на тема „Етика и журналистика: Отговорно отразяване на трафик на хора“ ще проведе Journalismfund.eu на 9 февруари 2022 г. Лекторите ще обсъдят етичните норми, към които следва да се придържат журналистите, когато отразяват случаи с трафик на хора, сексуална експлоатация и насилие на работното място.

Журналистите, участващи в обучението, ще получат насоки, които да им помогнат при изграждането на пълноценни и професионални отношения с жертвите.

В рамките на уебинара ще бъдат разгледани и възможностите за сътрудничество с организации на гражданското общество, които споделят целта за прекратяване на т. нар. съвременно робство.

Участието е безплатно. Крайният срок за регистрация e 9 февруари, 16:00 ч.