Стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри“

Българо-американската комисия за образователен обмен Фулбрайт приема кандидатури за стипендията „Хюбърт Х. Хъмфри“, която дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в различни области, включително публична комуникация и журналистика.

Кандидатите следва да имат висше образование, най-малко 5 години стаж по специалността, да демонстрират лидерски качества и да владеят отлично английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL).

Крайният срок за подаване на документи за академичната 2024-25 г. e 11 септември 2023 г.

Допълнителна информация