Стипендия на Института по физика Макс Планк в Потсдам

Институтът по гравитационна физика Макс Планк (Институт Алберт Айнщайн) в Потсдам, Германия предлага стипендия за научен журналист.

В рамките на до два месеца през 2020 г. стипендиантът ще има възможност да общува с учени и да се запознае с работата на института, която е свързана с много теми от научното наследство на Айнщайн: физика на гравитационните вълни, астрофизика, космология и единна теория на полето.

Организаторите осигуряват месечна стипендия в размер на 3500 евро и съдействие при покриване на пътните разходи в случай на необходимост.

Кандидатите следва да имат отлични познания по писмен и говорим английски език, а владеенето на немски е предимство.

Крайният срок за кандидатстване е 29 ноември 2019 г.