Стипендия за посещение на научната конференция Falling Walls в Берлин

Стипендия за журналисти предлагат организаторите на научната конференция Falling Walls, която ще се проведе от 7 до 9 ноември в Берлин.

Организаторите ще изберат 20 представители на медиите. Стипендията покрива разходи за път, настаняване, прехрана и др.

Освен посещение на всички научни сесии, журналистите ще могат да участват и в програма за обмяна на опит с партньорски организации и лектори.

Крайният срок за кандидатстване е 2 октомври 2022 г.