Стипендия за обучение в World Press Institute, САЩ

Фондация „Америка за България“ и World Press Institute (WPI) предлагат стипендия за обучение в САЩ на български журналист с над 5 години професионален опит.

Програмата е предназначена за журналисти и фотожурналисти от печатни, електронни и онлайн медии. Кандидатите трябва да могат да осъществят деветседмично пътуване в САЩ между август и октомври 2020 г., както и да са български граждани с постоянно местожителство в България.

Избраният стипендиант ще се присъедини към група от 10 журналисти от различни краища на света. Стипендията осигурява запознаване с политиката, бизнеса, културата на управление, медиите и журналистическата етика на САЩ чрез поредица от обучения, пътувания и интервюта.

Програмата се провежда в базата на World Press Institute в Минеаполис и включва пътувания до Вашингтон, Ню Йорк и други големи американски градове. Стипендията покрива разходите за пътуване, настаняване и дневни. Името на избрания стипендиант ще бъде обявенo в началото на май.

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2020 г.