Стипендия за научни журналисти на Европейския съюз по геонауки

Европейският съюз по геонауки (EGU) предлага стипендия научни журналисти, интересуващи се от теми, свързани с науките за Земята и планетологията.

Предложенията за финансиране трябва да са свързани с отразяване на геонаучни изследвания в медиите. В рамките на програмата журналистите ще бъдат насърчени да проследят работата на геолозите на място, за да придобият разбиране за характера на техните научни изследвания и открития.

Стипендията е в размер на 5000 евро за покриване на разходи, свързани с журналистическия проект (напр. за пътувания, направа на видео, аудио или фотографски материали). Освен това стипендиантите ще бъдат поканени на Общото събрание на EGU, което ще се проведе от 7 април до 2 май 2025 г. във Виена.

Крайният срок за кандидатстване е 17 юни 2024 г.

Допълнителна информация