Стипендия „Джоан Шоренщайн“ в Харвардския университет

Факултетът по държавни науки „Кенеди“ на Харвардския университет приема кандидатури за стипендията „Джоан Шоренщайн“.

За програмата могат да кандидатстват журналисти, учени, политици и обществени активисти с най-малко пет години професионален опит и задълбочени интереси в областта на медиите, политиката и публичното управление. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Стипендията е в размер на 40 000 щатски долара.

Програмата е с продължителност един учебен семестър (септември – декември или февруари – май) в Кеймбридж, Масачузетс. Избрани стипендиантите ще бъдат поканени да се присъединят към учебния център за цяла академична година (септември – май).

Крайният срок за кандидатстване е 7 септември 2022 г.