Стипендиантска програма по журналистическа етика на фондация FASPE в Германия и Полша

Студенти и млади журналисти, наскоро завършили своето образование, могат да кандидатстват за стипендиантска програма, която ще се проведе в Берлин и Краков от 21 май до 4 юни 2021 г.

Фондация Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) ще избере между 14 и 16 кандидати. По време на обучението те ще се запознаят с развитието на етичните норми в журналистиката, историческата роля на журналистите в нацистка Германия и при отразяването на Холокоста, както и с актуални етични проблеми.

Лекторите ще разгледат въпроси като участието на германски и чуждестранни журналисти в нацистката пропаганда през 30-те години на XX в., въздействието на технологиите върху журналистиката, ролята на журналистите при политически избори, журналистиката като граждански активизъм, етичните предизвикателства пред журналистите в епоха на фалшивите новини и др.

Организаторите поемат изцяло разходите за двуседмичното обучение.

Крайният срок за кандидатстване е 6 януари 2021 г.