Стипендиантска програма по журналистика в Нюйоркския университет

Институтът по журналистика „Артър Л. Картър“ към Нюйоркския университет приема кандидатури за журналистическа стипендия.

Тя покрива таксите за два от трите учебни семестъра по една от магистърските програми на института. Стипендиантите ще получат и сума за покриване на допълнителни разходи в размер на 16 000 щатски долара за всеки от двата семестъра.

За програмата могат да кандидатстват чуждестранни журналисти с най-малко две години трудов стаж, владеещи отлично на английски (изискват се сертификати от GRE, IELTS или TOEFL).

Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2023 г.

Допълнителна информация