Стипендиантска програма на n-ost за международни журналисти в Киев

Германската неправителствената организация n-ost предлага стипендиантска програма за международни журналисти, които желаят да отразяват задълбочено войната в Украйна.

За работно посещение до Киев и последващи грантове за журналистически проекти по проекта „Бюро Европа-Украйна“ (The Europe-Ukraine Desk) могат да кандидатстват журналисти от България, Германия, Испания, Италия, Унгария и Франция.

Посещението в Украйна ще се проведе между 10 и 18 февруари 2024 г. Неговата цел е да се развие по-задълбочено разбиране за всекидневието в страната и да се осъществят контакти с местни журналисти, медийни специалисти и представители на гражданското общество.

От кандидатите се очаква да имат дългогодишен опит в отразяването на международни събития, да работят в медии с широка аудитория и да са в състояние да повлияят на избора на теми в медиите, в които работят. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Проектът се финансира от Европейската комисия и ще продължи до края на 2024 г.

Крайният срок за кандидатстване е 27 октомври 2023 г.

Допълнителна информация