Стипендиантска програма на Heinrich Böll Foundation за европейски журналисти в САЩ

Журналисти от ЕС и от САЩ могат да кандидатстват за трансатлантическата медийна стипендия на Heinrich Böll Foundation. Те ще получат възможност да работят върху проекти на обменни начала в Европейския съюз (за американски журналисти) и в САЩ (за европейски журналисти).

Програмата насърчава диалога между САЩ и европейските общества относно общите предизвикателства пред техните демокрации и ценностите на трансатлантическото партньорство.

Избраните участници ще получат стипендия в размер на 3500 щатски долара за покриване на разходи, свързани с работния проект, пътуване и настаняване.

Стипендиантите трябва да осъществят пътуването си до 31 октомври, което може да се промени поради развитието на пандемията от COVID-19. Те трябва да направят журналистически изследвания, свързани с работата на фондацията, по въпросите на климата и енергийните политики, демокрацията, външната политика и сигурността, както и технологиите и дигиталните политики.

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 18 май 2020 г.