Стипендиантска програма на Dart Center за отразяване на проблеми, свързани с ранното детско развитие

Центърът за журналистика „Дарт“ (Dart Center for Journalism and Trauma) предлага стипендиантска програма за журналисти, които се интересуват от отразяването на теми, свързани с ранното детско развитие.

25 стипендианти ще имат възможност да вземат участие в семинари, дискусии и обучения за придобиване на умения, водени от експерти в областта на науката, образованието и общественото здраве.

Обучителната програма ще се проведе от 8 до 11 март 2024 г. в Училището по журналистика към Колумбийския университет в Ню Йорк. Участниците ще получат стипендия, покриваща разходите за самолетни билети, настаняване и прехрана.

Необходими са професионален опит от поне три години и отлично владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 25 октомври 2023 г.

Допълнителна информация